TRANSPORT

TRANSPORT

Warszawa Gdańsk Olsztyn


WARSZAWA WEATHER

WIADOMOŚCI W KATEGORIII

aktualnosci-i-media


Pożywienie obecnie wytwarzane jest z wielu komponentów. Minęły już czasy, w których produkty spożywcze były produkowane w domach a pożywienie to posiadało krótki okres przydatności do spożycia.Tak wytwarzane jedzenie często nie nadawało się do jedzenia już po 2-3 dniach. Dzięki rozwojowi chemii na rynek spożywczy trafiają coraz bardziej skomplikowane produkty o coraz to bardziej skomplikowanych właściwościach. Na przykład cukier, który początkowo był najbardziej powsze...
Żywność w XXI wieku produkowane jest z wielu składników. Minęły już czasy, gdy jedzenie było przygotowywane w we własnych domach a pożywienie to posiadało krótki okres przydatności do spożycia.Tak produkowane pożywienie bardzo często nie nadawało się do jedzenia już po 2-3 dniach. Dzięki rozwojowi nauk chemicznych na rynek spożywczy trafia coraz bardziej złożone produkty o coraz to bardziej złożonych właściwościach. Na przykład cukier, który pierwotnie był najbard...

FOOTER