TRANSPORT

TRANSPORT

Warszawa Gdańsk Olsztyn


WARSZAWA WEATHER

.

Zakład Ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie poszkodowanemu w kolizji samochodowej

Zakład Ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie poszkodowanemu w kolizji samochodowej

Odszkodowania powypadkowe


Polskie jezdnie są wciąż jednymi z najniebezpieczniejszych w Europie. Pomimo spadającej liczby wypadków, wciąż jest ich dużo. Co zrobić, jeśli samemu jest się uczestnikiem wypadku drogowego ? Co jasne, oprócz działań na miejscu zdarzenia, dochodzi problem odszkodowań komunikacyjnych. Mowa tu o ewentualnych rekompensatach za utratę zdrowia, czy odszkodowania za wydatki poniesione w związku z opieką medyczną. Przebywanie w np. kętrzyńskim szpitalu, konieczność zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, mniejsze dochody z powodu niezdolności do pracy, czy inne koszty powiązane z opieką medyczną i rehabilitacją mogą istotnie nadwyrężyć osobiste finanse. Istnieje wiele możliwości upominania się o stosowne roszczenia, które zapisane są w kodeksie cywilnym. Zwykle, to firma ubezpieczeniowa, która jest ubezpieczycielem kierowcy, który spowodował wypadek wypłaca wyrównanie kosztów, które zaistniały w związku z wypadkiem. Może tu chodzić utratę zdrowia, uszkodzenie samochodu ofiary czy wyrównanie strat finansowych np. z tytułu niezdolności do kontynuowania pracy. Kluczowe w procesie odszkodowawczym jest staranne udokumentowanie pełnej, bądź częściowej niezdolności do wykonywania pracy, jak też udowodnienie poniesienia strat finansowych w związku z utratą wynagrodzenia. Należy pamiętać, iż kwoty wypłacane na rzecz poszkodowanego, są kwotami wyrównawczymi. Może się o nie upominać każda ofiara wypadku, przed upływem trzech lat od wypadku. Jeśli mowa o zdarzeniu, w którym uczestnicy doznali znaczących obrażeń, lub ponieśli śmierć, o odszkodowanie Kętrzyn można występować przed upływem 20 lat. Osoby, które odniosły szkodę bądź obrażeń w skutek wypadku, mogą samodzielnie kontaktować się z firmą ubezpieczeniową, która ubezpiecza sprawcę wypadku, albo może to zrobić za nie pełnomocnik do spraw odszkodowań. Prawo wprost mówi, że zakład ubezpieczeń jest zobowiązana by dokonać wypłaty odszkodowania Kętrzyn w ciągu 30 dni od momentu, w którym dane roszczenie zostało zgłoszone. W sytuacjach, gdy ubezpieczyciel z jakiegoś powodu nie ma możliwości wypłaty w ciągu wskazanych powyżej 30 dni, jest on zobowiązany do pisemnego wyjaśnienia przyczyn takiej sytuacji.
place

Przeczytaj również w kategorii: odszkodowania-powypadkowe

Ubezpieczyciele często zaniżają zadośćuczynienia poszkodowanym w wypadkach drogowych.
Odszkodowania powypadkowe

Jazda pojazdem nigdy nie należało do bezpiecznych. Corocznie na warmińsko-mazurskich ulicach występuje tysiące zdarzeń drogowych, w których os...
Poszkodowani w wypadkach drogowych oraz ich uprawnienia
Odszkodowania powypadkowe

Jazda samochodem nigdy nie można było zaliczyć do bezpiecznych. Każdego roku na warmińsko-mazurskich drogach ma ma miejsce tysiące kolizji, w kt...FOOTER