TRANSPORT

TRANSPORT

Warszawa Gdańsk Olsztyn


WARSZAWA WEATHER

.

Czy jazda na rowerze to przestępstwo

Czy jazda na rowerze to przestępstwo

Prawo i podatki


Czy jazda na rowerze pod wpływem alkoholu jest przestępstwem? Wielu może to zadziwić, ale od paru lat, jest to tylko wykroczenie.Pamiętaj, że doświadczeni prawnicy udzielający porad prawnych online zawsze mogą przeanalizować Twoją sytuację prawną.
Dokładnie: zgodnie ze zmianą ustawy o kodeksie postępowania karnego oraz wybranych innych ustaw, prowadzenie, w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu innego pojazdu niż mechaniczny, nie stanowi już przestępstwa, a zaledwie wykroczenia. Interesujące są sprawy, w których poruszający się rowerem w stanie upojenia został skazany w myśl poprzedniej kwalifikacji czynu jako przestępstwa, a później doszło do zmiany decyzji sądu w oparciu o zmianę kwalifikacji z przestępstwa na wykroczenie. Było tak w przypadku apelacji złożonej w 2014 r. przez adwokata oskarżonego od wyroku Sądu Rejonowego w Piasecznie II Wydział Karny w 2013 r. W wyniku nowelizacji w prawie, apelacja adwokata oskarżonego zakończyła się zmianą sytuacji procesowej oskarżonego. Zdaniem Sądu Odwoławczego, okoliczności wydania wyroku o popełnieniu przestępstwa uległy przedawnieniu w związku z korektą przepisów na etapie sądowego postępowania między instancyjnego. Zważywszy na wspomniany czyn oskarżonego, opierał się na użytkowaniu w dniu 26 lutego 2012 roku, roweru po drodze publicznej w stanie odurzenia, konieczne było by w określonym momencie zakwalifikować go jako wykroczenie. Dokonując przedstawionej kwalifikacji prawnej czynu przypisanego kierującego pojazdem, Sąd Okręgowy musiał umorzyć postępowania karne w tym zakresie wobec przedawnienia orzekania, gdyż zgodnie z nowelizacją prawa, karalność wykroczenia przestaje obowiązywać, w wypadku gdy od czasu jego popełnienia minął, zaś jeżeli w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od dokonania czynu. Na skutek tego, karalność czynu który był przypisany oskarżonemu, ustała w lutym 2014 roku, co na skutek tego poskutkowało całkowitym umorzeniem postępowania sądowego w zakresie przytoczonego czynu. Zważywszy na zmianę kwalifikacji prawnej czynu popełnionego przez oskarżonego, Sąd Odwoławczy zasądził, że odwołanie była stosowna. Ponadto, o kosztach postępowania sądowego orzeczono stosownie do obowiązujących zapisów prawa, uwzględniając stan majątkowy oskarżonego. Oprócz tego zasądzono wypłatę wynagrodzenia dla adwokata - obrońcy z urzędu oskarżonego w oparciu o stawki minimalne, zważywszy na obszar jego pracy.
Należy również pamiętać, że w przypadku gdy pojawią się niejasności prawnik online wytłumaczy wszystko, oraz wskaże możliwe rozwiązania.
place

Przeczytaj również w kategorii: prawo-i-podatki

Sądy coraz częściej orzekają w sprawach frankowiczów na ich korzyść.
Prawo i podatki

Znaczna ilość osób posiadających kredyt we frankach szwajcarskich znalazło się na skutek wahań kursowych w kłopotliwej sytuacji. Nie można za...
Prawnicy wspierają sprzedających lokal
Prawo i podatki

Jeżeli planujesz sprzedać mieszkanie możesz to zrobić bez pomocy osób trzecich. Jeżeli pragniesz zadbać o swoje bezpieczeństwo powinieneś...FOOTER