TRANSPORT

TRANSPORT

Warszawa Gdańsk Olsztyn


WARSZAWA WEATHEROlej opałowy to kwestia która niewielu wydaje się skomplikowana. Okazuje się jednak, że brak wiedzy dotyczącej prawidłowego użytkowania takiego oleju i związanych z tym podatków, które są odprowadzane w przypadku prowadzenia firmy może prowadzić do istotnych konsekwencji. Przykładem może być sprawa rozpatrywana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział I w 2009 roku, w której sąd wydał wyrok nakazujący pewnemu Przedsiębiorstwu Produkcyjno - Handlowo - Usługowemu z Ostródy uiszczenie podatku właściwego olejom napędowym. Postępowanie polegało na zaskarżeniu przez firmę z Ostródy decyzji organów podatkowych, wskazujących zapłatę podatku odpowiedniego dla oleju napędowego, pomimo użycia oleju opałowego w Ostródzie. W myśl stosownych zapisów ustawy o podatku akcyzowym, spożytkowanie oleju opałowego na cele napędowe prowadzi do powstania powinności uiszczenia akcyzy wg stawki właściwej dla paliw silnikowych. Rozstrzygnięcie omawianej sprawy zależało od ustalenia, czy olej opałowy użyty przez podatnika do zasilania agregatów chłodniczych w przyczepach samochodowych został zużyty do celów związanych z opałem, czy też do celów związanych z napędem. W tym pierwszym przypadku mogłaby znaleźć zastosowanie stawka podatku odpowiednia dla olejów opałowych, w tym kolejnym – dla paliw silnikowych. Kluczowe jest tutaj, iż ani przepisy Unii Europejskiej ani prawo krajowe nie czynią dokładnego ro...Czy spotkałeś się urządzeniem, które nie wymaga żadnego nośnika energii lub innej formy zasilania ? Oczywiście, że nie. Każde urządzenie musi posiadać system zasilający je w źródło mocy. Rozwiązaniem takim może być ogniwo. Warto podkreślić, że maszyny mogą korzystać z o...W województwie pomorskim, od jakiegoś czasu, ma miejsce coraz więcej wypadków drogowych. Zbyt często mają miejsca potrącenia osób na pasach, lub idących poboczem czy przechodzących przez drogę. Kierowcy jak i piesi muszą zachowywać ponadprzeciętną ostrożność. Bardzo często spot...Znaczna ilość osób posiadających kredyt we frankach szwajcarskich znalazło się na skutek wahań kursowych w kłopotliwej sytuacji. Nie można zapominać, że kredyty są udzielane tak naprawdę w polskiej walucie, jedynie kwota kredytu jest przeliczana na franki szwajcarskie, i to w tej waluci...


Kategorie

FOOTER